CREȘA ,,SFÂNTA ECATERINA”, cu Program Prelungit, din Târgu Jiu,  își deschide porțile pentru ,,ÎNGERAȘI”, în data de 4 septembrie 2023

Anunțuri Evenimente

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, Creșa „Sf. Ecaterina” a fost înființată în acest an de către Fundația Națională Pentru Copii și Tineret „Ecaterina Teodoroiu”, ONG aflat sub patronajul Mitropoliei Olteniei și răspunde solicitărilor de servicii pentru o educație antepreșcolară de calitate, asigurând un program variat de activități adaptate individual la nevoile fiecărui copil.

Ȋn creșa noastrӑ, copiii vor beneficia de Ateliere de limbi strӑine (limba englezӑ/ limba francezӑ), cu scopul de a dezvolta aptitudinile copiilor și a descoperi înclinațiile fiecӑruia. Aici oferim copilului posibilitatea de a-și alege singur activitӑțile, de a conștientiza greșelile, pe care le îndreaptӑ fӑrӑ ajutorul unui adult, dezvoltându-și astfel, funcția analiticӑ de activitate mentalӑ. Ne propunem sӑ cultivӑm creativitatea, sӑ antrenӑm copiii în diverse activitӑți stimulatoare, încurajӑm cunoașterea și valorificӑm iubirea și respectul pentru cei din jur. Ne propunem sӑ încurajӑm ascultarea, împӑrtӑșirea sentimentelor și participarea activӑ la activitӑțile specifice fiecӑrei zile. De aceea, activitatea didacticӑ a fiecӑrei zile se va încheia cu Momentul poveștilor, în care educatoarea va prezenta o povestioarӑ educativӑ, antrenându-i pe copii în formularea de propoziții scurte și idei pe baza textului. Prin ritualurile și tiparele zilnice, copiii învațӑ deprinderile necesare pentru a deveni un membru inimos al clasei cӑreia îi aparține.

Toate activitățile și serviciile sociale derulate în creșa noastră, prin implicarea întregului personal specializat (educatoare, cadre medico-sanitare, îngrijitoare de copii), urmăresc formarea și consolidarea unor obișnuințe igienice prin mijloace instructiv-educative și îmbunătățirea comportamentului profilactic al copilului și familiei în vederea promovării unui stil de viață sănătos. Ne dorim sӑ încurajӑm copilul spre auto-educație, auto-învӑțare și auto-dezvoltare. Misiunea cadrului didactic este sӑ-l ajute sӑ-și organizeze activitӑțile, sӑ-și urmeze drumul și natura sa.

Ne dorim, prin activitățile desfășurate și echipa noastră de oameni calificați, să aducem un suflu nou și la standarde europene învӑțӑmântului antepreșcolar gorjean. Copiii vor avea parte de activitӑți instructiv-educative, bazate pe metode interactive de învӑțare, care sunt atractive, creeazӑ deprinderi, faciliteazӑ învӑțarea în ritm propriu, stimuleazӑ cooperarea. Cadrele didactice specializate vor prezenta copilului materiale într-o formӑ clarӑ, accesibilӑ vârstei lor și îi vor învӑța sӑ respecte reguli. Activitӑțile din creșa noastrӑ au la bazӑ jocul, pentru o dezvoltare armonioasӑ a copiilor: jocul liber, unde fiecare copil face ceea ce îi place, jocul ritmic, în care intervine educatoarea și antreneazӑ copilul în activitӑți diverse (muzicӑ, educație fizicӑ, educarea limbajului, cunoașterea mediului și activitӑți matematice) și jocul pe roluri, unde rolul este ales de educatoare sau chiar de copil. Vă așteptăm cu drag și bucurie!!!” (Pr. Gheorghe Gomoi).

Date și persoane de contact:

Înscrierea se face până la data de 25 august 2023;

Târgu-Jiu, Strada Dobrogeanu Gherea, Nr. 33;

Director: Prof. MIHAELA Băcărin – Telefon: 0765.652.139

Administrator: Pr. GHEORGHE Gomoi – Telefon: 0770.852.025.