Zi de mare hram la Craiova: Prăznuirea Sf. Mare Mc. Dimitrie-Izvorâtorul de Mir, ocrotitorul Catedralei Mitropolitane și al orașului

Evenimente

În prezența și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, Catedrala Mitropolitană din Craiova și-a prăznuit în zilele de 25 și 26 octombrie 2023 ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir.

Mai întâi, în seara de 25 octombrie, s-au săvârșit slujbele Ceasului al IX-lea şi Vecernia unită cu Litia, urmate de procesiune pe traseul: Catedrala Mitropolitană – Biserica „Sfântul Gheorghe Vechi” – Teatrul Naţional „Marin Sorescu” – Universitate – Prefectură – Biserica „Sfântul Ilie” – Catedrală. Procesiunea a fost organizată cu sprijinul autorităților locale, participând mii de credincioși, părinții protopopi din Dolj și Gorj și preoții din oraș și din alte parohii. La întoarcerea din procesiune, părți din moaștele Sf. M. Mc. Dimitrie și al Sf. Sabina, raclele cu moaștele Sf. Tatiana, ale Sf. Ier. Nifon, precum și capetele Sf. Serghie și Vah au fost așezate spre închinare în fața catedralei.

Astăzi, 26 octombrie, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi, Părintele Mitropolit Irineu a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în Catedrala închinată Sf. M. Mc. Dimitrie, în prezența credincioșilor și a oficialităților locale și județene. Din soborul de slujitori amintim pe: Arhim. Ioachim Pârvulescu, exarhul mănăstirilor și starețul Mănăstirii Lainici, Pr. protoiereu Grigore Vulcănescu, de la Protopopiatul Craiova Sud, Pr. Corneliu Dogaru, marele eclesiarh al catedralei,  Pr. consilier Adrian Mazilița, Pr. consilier Adrian Lupu, Pr. consilier Alexandru Zidaru, Pr. Belcineanu Vintilă, directorul Seminarului Teologic Ortodox, Pr. protoiereu Cojocaru Cristian, de la Protopopiatul Craiova Nord, Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian Ivan și Pr. Conf. Univ. Dr. Mihai Constantinescu, de la Facultatea de Teologie. După cântarea Heruvicului, conform rânduielii slujbei, diaconul Emil Marian Manea a fost hirotonit preot pe seama Paraclisului Seminarului din Craiova. Răspunsurile de la strană au fost date de către Corul Seminarului Ortodox „Sf. Grigorie Teologul” – Craiova, condus de către prof. Victor Șapcă.

În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit Irineu a vorbit mai întâi de bucuria prăznuirii Sf. Mare Mucenic Dimitrie și despre sfințenia cu care s-a învrednicit prin primirea muceniciei în numele credinței: „Astăzi serbăm cu multă bucurie, cu emoție duhovnicească, cu rugăciune, pe Sf. Mare Mucenic Dimitrie, ocrotitorul acestei sfinte catedrale și al orașului Craiova. Este un prilej de bucurie de a aduce mulțumire lui Dumnezeu pentru că suntem iarăși împreună în această catedrală. Sf. Dimitrie este numit mare mucenic al Mântuitorului Hristos. Este mare pentru că săvârșește fapte mari și minunate, este mare pentru că depășește pe mulți cu iubirea sa și cu grija față de oameni, este mare pentru că a răbdat chinurile de la păgâni și nu a răspuns cu niciun cuvânt defăimător. Sf. Dimitrie este mare pentru că este milostiv. El s-a rugat pentru cei care l-au chinuit și nu s-a răzbunat pe ei. El s-a rugat ca Dumnezeu să întărească evlavia și credința tuturor creștinilor de atunci ca nu cumva să se clatine din cauza prigoanelor și suferințelor. Sf. Dimitrie este cu adevărat omul ales de Dumnezeu, omul căutat de istorie și de toate timpurile și găsit de toți credincioșii care au nădejde în Împărăția lui Dumnezeu și așteaptă viața cea veșnică”.

În continuare, Înaltpreasfinția Sa a subliniat importanța trupului și a sufletului în credința creștină, a prezenței harului în viața noastră și a scopului fiecărui om de a atinge sfințenia lui Dumnezeu: „Sfântul Dimitrie a stat cu ochiul sufletului deschis spre Împărăția lui Dumnezeu și s-a rugat pentru toți. Rugăciunea sfinților este rugăciune de foc, este rugăciunea aprinsă a Duhului Sfânt. Duhul lui Dumnezeu este în noi și se roagă cu suspine negrăite. Atunci când Dumnezeu ne-a făcut, ne-a dat această putere. Sufletul nostru este suflarea lui Dumnezeu, iar această suflare organizează trupul nostru, în așa fel încât și trupul este chemat la sfințenie. Prin Întruparea Mântuitorului Iisus Hristos și prin jertfa Sa, Domnul ne-a unit iarăși cu Dumnezeu, Care ne împărtășește acest har sau energie dumnezeiască ca să putem lupta împotriva ispitelor diavolului și să creștem în sfințenie până să ajungem la măsura bărbatului desăvârșit. Sf. Dimitrie a urcat treaptă cu treaptă, dar în același timp s-a și interiorizat. Nu este suficient să urcăm mental, rațional sau intelectual, ci trebuie să ne adâncim în noi înșine, în rugăciune. Să-L căutăm pe Dumnezeu în sufletul nostru. Este o comunicare permanentă între noi și Dumnezeu, sprijinită și mediată de Duhul Sfânt”.

În a doua parte a predicii, ÎPS Irineu a amintit de credința vie și puternică pe care Sf. Dimitrie a avut-o în Mântuitorul Hristos, credință pe care trebuie să o avem și noi cei de astăzi dacă Îl iubim pe Dumnezeu: „Sf. Dimitrie lupta cea bună s-a luptat, credința a apărat și coroana cea neveștejită a dobândit pentru Împărăția cerurilor. Toate acestea sunt legate de credința în Mântuitorul Iisus Hristos. Vorbim de o credință care caută, găsește și se unește cu Însuși Mântuitorul. Cugetarea Sf. Dimitrie nu este una pur intelectuală, ci este o cugetare în iubire. Cred pentru că iubesc este crezul Sf. Dimitrie, adică crede pentru că-L iubește pe Dumnezeu. Cel care Îl iubește pe Dumnezeu își sacrifică propria viață ca să dobândească Împărăția lui Dumnezeu, cum ne spune Mântuitorul. Numai în sensul credinței și al iubirii față de Dumnezeu, noi înțelegem această chemare a lui Dumnezeu, care este o vocație. A fi creștin este o vocație, este o chemare a lui Dumnezeu: Vino și urmează Mie. Toate suferințele și durerile pe care le avem în această lume le putem încredința lui Dumnezeu. Trebuie să avem momentele de luciditate ca să-L putem ruga pe Dumnezeu și să-I zicem: Doamne, facă-Se voia Ta. Aceste suferințe trec de la noi la Dumnezeu și El le poartă pentru că Mântuitorul Hristos rămâne răstignit pe cruce până la sfârșitul veacurilor. El ne împărtășește din sângele Său putere dumnezeiască ca să putem să răbdăm până la sfârșit”.

La final, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu a mulțumit bunului Dumnezeu și Sf. M. Mc. Dimitrie pentru sărbătoarea de astăzi, dar și tuturor celor care au contribuit la buna desfășurare a procesiunii și a slujbelor închinate ocrotitorului spiritual al catedralei mitropolitane și al orașului Craiova: „Să-l rugăm pe Sf. Dimitrie să ne ajute în toate și să sporim în viață curată. Mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat ca să organizăm această sărbătoare frumoasă și plăcută, doamnei Primar, domnului Președinte al Consiliului Județean, domnului Prefect, mulțumim Jandarmeriei pentru sprijinul în organizarea procesiunii și a închinării credincioșilor la sfintele moaște, mulțumim Armatei și domnului colonel. Mulțumim tuturor și Dumnezeu să ne ajute, să ne dea putere și să ne ocrotească, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, în vecii vecilor. Amin”.