03.02.2011 – Nouă apariţie editorială

Relatari

 

Preacinstirea Maicii Domnului oglindită în cântările Bisericii Ortodoxe Române

 
A apărut de curând la Editura Mitropolia Olteniei cartea Preacinstirea Maicii Domnului oglindită în cântările Bisericii Ortodoxe Române, de Pr. Lect. Dr. Ion Bârnea. Lucrarea a fost tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Acad. Prof. Univ. Dr. Irineu Popa, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, şi deschide seria unui nou domeniu de tipărituri propus de editura noastră: „Carte universitară“.
Structurată în patru capitole („Argumente scripturistice în sprijinul cultului şi preacinstirii Maicii Domnului în Biserica Ortodoxă“, „Preacinstirea Maicii Domnului oglindită în cântările Vecerniei, Sfintei Liturghii şi în alte laude bisericeşti“, „Maica Domnului în colindele religioase româneşti“, „Lacrimile şi suferinţa Maicii Domnului pe Golgota“), lucrarea Pr. Lect. Dr. Ion Bârnea îşi propune să scoată în evidenţă frumuseţea cântărilor bisericeşti, şi nu numai, închinate Sfintei Fecioare Maria: „Bogăţia şi varietatea formelor de manifestare a preacinstirii Maicii Domnului în cultul Bisericii Ortodoxe dovedesc pe deplin şi justifică evlavia creştinilor pentru Născătoarea de Dumnezeu, cea care este în acelaşi timp Maica tuturor celor credincioşi“ (p. 11).
Pe parcursul paginilor cărţii, Pr. Lect. Dr. Ion Bârnea transcrie unele dintre cele mai cunoscute cântări bisericeşti în care Sfânta Fecioară Maria este cinstită ca Născătoare de Dumnezeu şi ocrotitoare a oamenilor. În afară de frumoasele cântări religioase în care este amintită, întreaga creştinătate ortodoxă o cinsteşte pe Maica Domnului prin multe alte forme: zidirea de Biserici în cinstea ei, pictarea de icoane alături de Pruncul Sfânt, locul pe care îl ocupă în timpul Sfintei Liturghii ş.a. „Cinstirea deosebită a Sfintei Fecioare Maria şi calitatea ei de mijlocitoare îşi are începutul în însăşi alegerea ei de către Dumnezeu de a fi Maică după trup a Mântuitorului Iisus Hristos“ (p. 140).

Adrian Boldişor