27.01.2012 – Proiect pentru spijinirea încadrării pe piaţa muncii a studenţilor

Evenimente

Casa Universitarilor din Craiova va găzdui astăzi, de la ora 15.00, lansarea oficială a proiectului „Competenţe socio-umane pentru piaţa muncii din regiunea Sud – Vest Oltenia.”  Manifestarea este organizată de Universitatea din Craiova prin Departamentul de Teologie al Facultăţii de Teologie, Istorie şi Ştiinţe ale Educaţiei. După cum ne-a informat părintele diacon, lector univ. dr. Gelu Călina, coordonatorul proiectului, obiectivul general îl constituie creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a unui număr de 300 de studenţi aparţinând unor specializări universitare din domeniul socio – uman. Conform aşteptărilor, atingerea acestui obiectiv va genera efecte pozitive pe termen lung prin contribuţia adusă la corelarea educaţiei din mediul universitar cu cerinţele pieţei muncii, cu efecte benefice inclusiv pentru generaţiile viitoare de studenţi din domeniul socio – uman.
       Proiectul „Competenţe socio-umane pentru piaţa muncii din regiunea Sud – Vest Oltenia” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Deyvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2, 1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, propus de Universitatea din Craiova.

 (Gheorghe Cioiu)