Atelier de studiu și cercetare manuscrise (chirilica românească – scriere cursivă). Expoziție culturală tematică: grafică și imnografie

Evenimente Proiecte

În ziua de luni, 20 martie 2023, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a avut loc un atelier de studiu manuscrise muzicale și o expoziție culturală tematică, la Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” din Craiova. Activitatea face parte din Proiectul educațional: „Paradigma melosului și ethosul spiritualității în Oltenia: nume, chipuri și imagini”. Proiectul reprezintă fructuoasa colaborare dintre Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova și Liceul Teologic din Târgu-Jiu, la atelier fiind prezenți 30 de elevi din cele două instituții.

La eveniment, alături de coordonatorii proiectului și profesorii implicați, au participat: Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian Boldișor, consilier cultural în cadrul Arhiepiscopiei Craiovei și directorul Editurii Mitropolia Olteniei, Pr. Adrian Lupu, consilier pentru Învățământ, Activități cu Tineretul și de Catehizare și Pr. Prof. Vintilă Belcineanu, directorul Seminarului din Craiova.

Evenimentul a fost deschis de cuvântul doamnei Raluca Sandu, reprezentantă a Bibliotecii județene, care a ținut să evidențieze colaborarea extrem de bună a bibliotecii cu Arhiepiscopia Craiovei. În continuare, doamna Prof. Dr. Maria Trușcă, moderatoarea întâlnirii, a prezentat pe Pr. consilier Adrian Lupu, care a transmis cuvântul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu. Din partea Editurii Mitropolia Olteniei, a luat cuvântul și Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian Boldișor, care a felicitat inițiativa celor implicați în proiect, elevi și profesori.

Atelierul a debutat cu un excurs tehnic realizat de către Arhid. Prof. Dr. Nicușor Lăzărică, care a adus în discuție norme de identificare a unui manuscris, de codicologie, tipologii muzicale sau metode de identificare a claselor de cântări, precum și chestiuni legate de identificarea genurilor și a glasurilor.

Elevii și toți cei prezenți la acest atelier au putut urmări, în continuare, o succintă prezentare a evoluției lingvistice a manuscriselor, realizată de către Arhid. Prof. Dr. Angel-Cristian Stăiculescu – care a vorbit despre originile, răspândirea și evoluția scrierii chirilice la români, despre epoca și formele adoptării alfabetului chirilic în scrierea limbii române, despre evoluția scrierii chirilice românești și etapele folosite în decriptarea și transliterarea textelor. Această parte teoretică s-a finalizat cu decriptarea și transliterarea manuscriselor propuse în cadrul acestui atelier inedit, elevii reușind să decripteze, să translitereze și să buchisească textul Troparului Învierii, glasul I, dintr-un manuscris de secol XIX cu caractere chirilice, în scrierea cursivă.

Lect. Univ. Dr. Victor Șapcă a coordonat partea de descifrare a melosului a două compoziții: Troparul Învierii în glas I, al lui Macarie Ieromonahul, din manuscrisul lui Ilie Stoianovici Jianu (1837) și Tatăl nostru în glas V, al lui Anton Pann din manuscrisul lui Grigore Ionescu, Toma Nicolaescu și Petre Ștefănescu – Moțățianu, din a doua jumătate a aceluiași secol.

Evenimentul s-a încheiat cu o expoziție culturală tematică în care au fost expuse lucrări din patrimoniul cultural muzical local. Elevii au avut posibilitatea de a studia îndeaproape manuscrise aparținând secolelor XIX și XX din trei fonduri de carte: Biblioteca Mitropoliei Olteniei, Biblioteca Facultății de Teologie din Craiova și Biblioteca Seminarului din Craiova. A fost expusă și o copie a unui manuscris muzical de secol XIX ce aparține Bibliotecii Județene.

În partea a doua a expoziției au fost prezentate lucrările muzicale realizate sub arhipăstorirea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu, la Editura Mitropolia Olteniei, concretizate în CD-uri, mini CD-uri și stick-uri muzicale electronice, lucrări de o calitate excepțională din punct de vedere al realizării grafice și estetice cât și din punct de vedere muzical.

Proiectul se înscrie în seria manifestărilor derulate la nivel național în Patriarhia Română, în contextul Anului comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești (psalți), coordonat de către Lect. Univ. Dr. Victor Șapcă, Arhid. Prof. Dr. Nicușor Lăzărică, Arhid. Prof. Dr. Cristian Stăiculescu și Prof. Dr. Maria Trușcă și susținut prin aportul a numeroase cadre didactice: Pr. Insp. Neofit – Cătălin Stănciulescu, Prof. Insp. Dr. Iuliana Gheorghe, Pr. Prof. Vintilă Belcineanu, Pr. Prof. Ștefan – Cristi Vătafu, Pr. Prof. Manole – Cristinel Raica, Pr. Prof. Dr. Cristin Sperlea, Pr. Prof. Ionuț Pădureanu, Pr. Prof. Dr. Nicușor – Viorel Popescu, Pr. Prof. Dr. Gheorghe Ionașcu, Pr. Prof. Gheorghe Pârva, Pr. Prof. Dr. Doru Marcu, Diac. Prof. Dr. Emil Manea, Prof. Ramona Filip, Prof. Bogdan Rouă, Prof. Bărăscu Dumitru, Prof. Elena Ceaușescu, Prof. Gabriela Pachiu, Prof. Ana Mihăilescu, Prof. Tanța Delcea, Prof. Laurențiu – Daniel Popovici, Prof. Cristina Buzducea, Prof. Mirela Popescu, Prof. Roxana Pană. De asemenea, instituțiile implicate în proiect sunt următoarele: Mitropolia Olteniei, Arhiepiscopia Craiovei, Editura Mitropolia Olteniei, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie din Craiova, Institutul C.S.U. „C.S. Nicolaescu-Plopșor” Craiova, Muzeul Olteniei din Craiova, Muzeul de Artă din Craiova, Filarmonica „Oltenia” din Craiova, I.S.J. DOLJ, C.C.D. DOLJ, I.S.J. GORJ, C.C.D. GORJ.