Prăznuirea Sf. Cuv. Nicodim cel sfințit la Mănăstirea Tismana, din județul Gorj

Evenimente Gorj Manastiri

În fiecare an, în ziua de 26 decembrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește Soborul Maicii Domnului și pe Sf. Cuv. Nicodim cel sfințit de la Tismana. Pentru această zi de sărbătoare, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în mănăstirea Tismana din județul Gorj, întemeiată de către Sf. Nicodim și pusă sub ocrotirea lui duhovnicească.

Prăznuirea a început prin săvârșirea Slujbei Vecerniei Mari, unită cu Litia și a Utreniei, oficiată în ajunul zilei de 26 decembrie. Prăznuirea a continuat a doua zi cu săvârșirea Liturghiei arhierești și s-a încheiat cu Slujba de sfințire a apei, atunci când sute de credincioși și pelerini au venit să ia binecuvântare de la Dumnezeu și de la Sf. Nicodim prin prezența la aceste clipe de rugăciune. Din soborul ales de preoți și diaconi amintim pe Arhim. Ioachim Pârvulescu, starețul mănăstiri Lainici, pe părintele Daniel Achim și pe părintele Marian Mărăcine, protoiereu pentru Protopopiatul Târgu-Jiu Nord. Răspunsurile de la strană au fost date de către un grup psaltic de la Craiova.

În prima parte a cuvântului, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre întruparea Fiului lui Dumnezeu la plinirea vremii și de bucuria cea mare a Nașterii după trup a Mântuitorului Hristos: „Sărbătoarea Crăciunului și toate sărbătorile care urmează după acest praznic împărătesc pot fi considerate sub această vestire a îngerilor: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire”. Această vestire este legată de venirea Fiului lui Dumnezeu, care S-a făcut Om pentru mântuirea noastră. El S-a întrupat din Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria și astfel ni S-a născut nouă Mântuitor. S-a născut Cel care avea să Se răstignească pentru noi și să învieze din morți ca să surpe peretele despărțitor între noi și Tatăl, să ne împace cu Dumnezeu și în același timp să ne izbăvească de cel rău. Venirea Lui în lumea noastră arată că timpul pe care Dumnezeu l-a creat este sfințit, întrucât El cel veșnic Se face om ca și noi. Dumnezeu a venit în lume ca să ne ridice din starea de robie a celui rău. Așadar, marea taină și minunea a lui Dumnezeu că Cel veșnic se face muritor ca și noi, fără să-și piardă dumnezeirea și veșnicia Sa. Bucuria nașterii Mântuitorului Hristos rămâne prezentă în lume până la sfârșitul veacurilor”.

În a doua parte a predicii, Părintele Mitropolit a amintit de rolul deosebit de important al Fecioarei Maria în planul de mântuire a lumii prin Întruparea Fiului lui Dumnezeu: „Dintre toate făpturile lui Dumnezeu, Fecioara Maria s-a învrednicit datorită curățeniei sufletești și vieții dumnezeiești să fie aleasă de Tatăl cel ceresc ca Mamă a Fiului Său. Maica Domnului conlucrează cu Fiul pentru alcătuirea firii omenești în pântecele ei, haina pe care Dumnezeu a îmbrăcat-o și prin care noi am fost izbăviți de cel rău și de moartea veșnică. Venirea lui Dumnezeu în lumea noastră este o Taină a Preasfintei Treimi. Fără consimțământul Maicii Domnului, lumea nu ar fi fost izbăvită de cel rău.  Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este cea smerită și cea dedicată cu totul lui Dumnezeu. Ea se bucură de venirea lui Mesia în lumea noastră”.

În ultima parte, Înaltpreasfințitul Irineu a vorbit despre viața aleasă a Sf. Nicodim, ocrotitorul Mănăstirii Tismana, model autentic de urmat pentru cei care doresc să se apropie de Dumnezeu: „Sfințenia de care s-a umplut Sf. Nicodim este darul lui Dumnezeu. Simțim sfințenia și suntem atrași de ea. Prin puterea lui Dumnezeu, sfinții devin izvoare de sfințenie. Sfinții sunt trăitori ai sărbătorilor sfinte în chip desăvârșit. Ei trăiesc aceste evenimente ca împliniri. Sfinții trăiesc permanent această bucurie de a-L vedea pe Mântuitorul Hristos. Sf. Nicodim și toți ceilalți sfinți din această mănăstire și-au sfințit viața și au ajuns în Împărăția lui Dumnezeu. Aceștia ne dau putere și sunt modele pentru noi în viața noastră de zi cu zi. Pentru faptele sale minunate, Dumnezeu l-a preamărit pe Sf. Nicodim. Să luăm aminte la sărbătorile rânduite și să le păstrăm cu vrednicie și cu multă dragoste. Stând împotriva celui rău, făcând Sf. Cruce, rugându-ne neîncetat, vom birui așa cum ne-a spus Mântuitorul Hristos: Îndrăzniți, Eu am biruit lumea”.