Liturghie arhierească la Mănăstirea Jitianu, din județul Dolj

Dolj Evenimente Manastiri

În ziua de 10 februarie 2024, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în cinstea Sf. Sfințit Mc. Haralambie la Mănăstirea Jitianu, din județul Dolj, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi. În cadrul sfintei slujbe, tânărul Fleancu Alexandru a fost hirotonit diacon pe seama Catedralei Mitropolitane din Craiova. La final, ieromonahul Pafnutie de la Mănăstirea Jitianu a primit hirotesia întru duhovnic. De asemenea, diaconul Victor Șapcă a fost ridicat la rangul de protodiacon și diaconul Dorin Măciucă a primit rangul de arhidiacon.

În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit a vorbit despre viața aleasă a Sf. Haralambie și despre sfârșitul vieții sale mucenicești: „Ziua de astăzi este dedicată Sf. Haralambie, episcopul Magneziei, mare apărător și protector pentru credincioși. Sfântul este un mare mucenic al Mântuitorului Iisus Hristos, pătimind în timpul împăraților persecutori. Acest sfânt cu vârstă înaintată s-a arătat puternic înaintea acestor suferințe și dureri pe care i le-au prilejuit luptătorii și prigonitorii. Din viața sfântului, știm că a fost ales de Dumnezeu și așezat episcop. Prin cuvânt și faptă a întărit pe credincioșii de atunci ca să sporească în fapte bune și să biruiască pe cei rău-credincioși. Sf. Haralambie este un model de sfințenie în aceste timpuri grele prin care a trecut Biserica. El era un mare rugător și un postitor neîntrecut, un om care priveghea zi și noapte pentru a fi sfințit cu harul lui Dumnezeu. Sf. Haralambie cu adevărat s-a arătat mai tare decât diamantul înaintea suferințelor și durerilor. Trecând prin toate aceste suferințe, Sf. Hralambie s-a arătat vas plăcut al Duhului Sfânt. Cu această cunună este așezat în ceata sfințiților mucenici pe care noi îi cinstim în Biserica noastră”.

În a doua parte, Înaltpreasfinția Sa a amintit de responsabilitatea arhiereului în Biserica Ortodoxă, având ca model arhieria Mântuitorului Iisus Hristos, dar și a Sf. Haralambie: „Episcopul este ales ca să conducă pe poporul lui Dumnezeu, să aducă jertfă lui Dumnezeu pentru păcatele sale și ale poporului Aceasta este menirea arhiereului, ca să slujească înaintea lui Dumnezeu, să aducă jertfă Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos, să boteze pe credincioși și să îi sfințească pe preoți. Această sfințenie este un dar apostolic pe care Mântuitorul Hristos, ca Arhiereu veșnic, îl revarsă asupra noastră”.

La final, Părintele Mitropolit Irineu i-a îndemnat pe toți cei prezenți să-l poarte în rugăciuni pe Sf. Haralambie, să-i ceară ajutorul de fiecare dată când sunt în suferințe, dar și să se spovedească pentru curățirea de păcatele săvârșite: „Bucuria Sf. Haralambie se revarsă asupra noastră în diferite forme, pentru că Dumnezeu ne poartă de grijă și ne împărtășește daruri bogate, după vrednicia și în măsura în care noi ne silim să fim bineplăcuți înaintea lui Dumnezeu. Dacă osteneala noastră este ca să ne înfrumusețăm sufletele cu spovedanie, cu Sf. Împărtășanie, cu rugăciune și priveghere, atunci milostivul Dumnezeu este darnic și mult milostiv. Vă dorim ca bunul Dumnezeu și Sf. Haralambrie să vă ocrotească și să vă ajute, să vă binecuvinteze și să vă ferească de toată boala și neputința”.