ÎPS Părinte Irineu a participat la Sfânta Liturghie în Mănăstirea Tuturor Sfinţilor, în Duminica Floriilor

Dolj Evenimente Manastiri

În ziua Praznicului Intrării în Ierusalim a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a participat la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în Mănăstirea Tuturor Sfinţilor din Craiova.

În cuvântul de învăţătură, Părintele Mitropolit Irineu a evidenţiat Intrarea Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim, ca Împărat al Slavei: „Ca un Împărat al Slavei, El este întâmpinat cu ramuri de măslin şi de finic. Ramurile verzi din copac erau aduse numai pentru biruitori şi învingători, pentru împărații şi generalii care veneau de pe câmpurile de luptă. Aceștia trebuiau să treacă pe sub arcul de triumf și să fie primiți cu multe cuvinte de laudă și de cinstire. Mântuitorul Hristos este cinstit încă și mai mult decât împărații, El este preamărit de mulțimile care se strânseseră în jurul Lui, este ovaționat, este lăudat ca un Stăpân al Slavei cerești. Prorocul spusese mult înainte despre acest moment emoționant: «Bucură-te foarte, fiica Sionului, veselește-te, fiica Ierusalimului, căci iată Împăratul tău vine la tine drept şi biruitor; smerit şi călare pe asin, pe mânzul asinei»” (Zaharia 9, 9). Iată frumuseţea acestei sărbători! Pe de o parte, smerenia Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care vine călare pe mânzul asinei. Pe de altă parte, triumful şi măreţia Împăratului Slavei”.

În a doua parte a cuvântului, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a explicat importanţa evenimentului plin de măreţie din Ierusalim pentru Biserica noastră, icoană a Ierusalimului ceresc: „Până la sfârșitul lumii, Ierusalimul ceresc în care a intrat Mântuitorul Hristos Cel răstignit și înviat este prezent în lume prin Biserică. Biserica Ortodoxă este cu adevărat icoana Ierusalimului ceresc. Ca atare, Intrarea Mântuitorului în Ierusalim privește taina Bisericii, prin care noi intrăm, ca să ajungem în Casa Tatălui Ceresc. Din acest motiv sărbătoarea de astăzi este pe drept cuvânt o intrare în Ierusalimul ceresc, întrucât Biserica ne învață să ne curățim de păcate prin răstignirea poftelor trupului prin post, prin pocăință, prin rugăciune, prin mărturisirea păcatelor și prin împărtășirea cu preacuratele Taine. Așa se face că înțelesurile duhovnicești ale Intrării Domnului în Ierusalim ne îndeamnă să credem în Mântuitorul Iisus Hristos”.

În ultima parte a cuvântului de învăţătură, Înaltpreasfinţia Sa a menţionat că praznicul de azi anticipează biruinţa Mântuitorului asupra morţii: „Partea frumoasă a acestei sărbători este dublată și de tristețe. Sfântul Evanghelist Ioan deja a anunțat aceasta prin cuvintele: «cu șase zile înainte de Paști» (Ioan 12, 1). Aceste șase zile sunt cele mai grele din viața pământească a Mântuitorului, sunt zilele suferinței, zilele durerii, pe care Domnul nostru Iisus Hristos trebuia să le pătimească, să le sufere şi apoi să învieze. Deci intrarea în Săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Domnului Hristos reprezintă o perioadă de pregătire duhovnicească legată mai direct de Taina Crucii și a Învierii Domnului. În ansamblul ei, Sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim prevestește Răstignirea și Învierea Mântuitorului Hristos, fiind un Paști anticipat, o arvună a biruinței asupra morții. Rugăm pe Atotputernicul Dumnezeu să ne poarte şi pe noi spre Ierusalimul cel ceresc, în alaiul de bucurie al sfinților. Vă dorim ca săptămâna aceasta să vă fie plină de linişte sufletească și de smerenie duhovnicească! Dumnezeu să vă răsplătească osteneala, să vă dăruiască tuturor celor care ați participat la această sfântă slujbă și celor care ați cântat la Sfânta Liturghie, sănătate, bucurie, pace şi multă mângâiere sufletească! Amin!”.

Maica Stareță, Stavrofora Dr. Link Miriam, a mulțumit Înaltpreasfinției Sale și i-a urat multă sănătate, păstorire rodnică și sărbători pascale binecuvântate.